Condicionem tot tipus d'espais ja sigui obra nova, locals comercials, despatxos o habitatges. Tant amb aparells de fred per a un únic espai com a través de conductes per climatitzar tot un habitatge.

Utilitzem les darreres tecnologies en equips de climatització, amb gasos refrigerants ecològics que no són nocius per al medi ambient.
Amb els nous sistemes inverter, els aparells tenen uns rendiments òptims amb un consum molt baix.

Elaborem sistemes de renovació d’aire, recuperadors de calor i sistemes d’extracció per a naus, plantes de fabricació i oficines. Condicionem els espais segons les normatives referents a l’abstracció d’aire calent i d’olors.
Trenquem entrades de fred i calor amb la instal•lació de cortines d’aire climatitzat.

Fem estudis de cada cas amb els aparells recomanats i el tipus d’instal•lació.

 

 

 
Cookies Avisos Legales

 

 

 

aire acondicionado

calefaccion

climiatizaciion

caves de vins