Tota instal•lació necessita un manteniment periòdic que eviti averies importants en els aparells, i els seus components, i que, a més a més, ajudi a regular els consums i el nivell de contaminació.


A continuació detallem el manteniment de cadascun dels serveis:
Aire Condicionat:
• Revisions periòdiques, neteges i canvis de filtres i desinfecció de bateries i conductes.
•Comprovació de càrregues de gas i rendiment dels equips.
•Reparació i revisió de tot tipus d’aparells d’aire condicionat domèstic i industrial.
• Som SAT oficial TOSHIBA.


Calefacció:
•Revisions integrals de calderes de gasoli i gas amb anàlisis de combustió i control periòdic de rendiments.
• Reparació i Servei Tècnic de totes les marques de calderes de gasoli.
• Servei Tècnic Oficial en calderes de gas ARCA, STEP i REMEHA.
• Servei Tècnic Oficial en calderes de gasoli CHAPPÉE.
• Servei de venda i reparació de cremadors de gas i gasoli domèstics BENTONE i BIASI.
• Servei Tècnic Oficial PARADIGMA (marca pionera a Europa en calderes de gas de condensació, calderes de biomasa i sistemes solars)


Plaques solars:
•Comprovació de l’estat dels col•lectors (suports, vidres, aïllaments, tubs, etc.).
•Comprovació del nivell de líquid solar.
•Comprovació i regulació de la centraleta solar.
•Comprovació del rendiment de tot el sistema solar.
•Comprovació dels dispositius de seguretat (vàlvules, purgadors, vasos d’expansió, etc.).

 
Cookies Avisos Legales

 

 

 

aire acondicionado

calefaccion

energia solar