L’energia solar és una energia de futur rendible a llarg termini i que contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.
Busquem la millor ubicació de les plaques solars, que es poden col•locar, inclinades o planes, en terrats, teulades, façanes, jardí...
L’energia solar la podem utilitzar segons el nombre de plaques:

AIGUA CALENTA SANITÀRIA: és la instal•lació més bàsica i alhora més eficient, ja que durant els mesos més assolellats de primavera i d’estiu, l'energia solar és suficient per cobrir la totalitat de la demanda d'aigua calenta sanitària.

CALEFACCIÓ: aquesta aplicació utilitza habitualment com a element calefactor un terra radiant de baixa temperatura. Els captadors envien l’energia solar al terra, que emmagatzema aquesta energia i la cedeix suaument a l'habitatge, gràcies a la seva inèrcia.

PISCINES: amb una superfície de captadors solars de l'ordre del 40% al 50% de la superfície de la piscina coberta, n’hi ha prou per allargar-ne la utilització entre els mesos de maig a octubre.
Per abastar la demanda total d’una empresa o particular, també dissenyem instal•lacions mixtes.

 
Cookies Avisos Legales

 

 

 

energia solar

calefaccion

climiatizaciion

aerotermia